GDPR – žádost o osobní data

Žádám o zaslání souhrnu veškerých dat, které o mě Wotko.cz uchovává.

Souhrn dat bude zaslán na email, který byl použit při vkládání komentářů, poté můžete požádat o odstranění dat/komentářů.

Souhlasím, aby mi na e-mail byly zaslány informace, uchovávané o mě tímto webem.

Upozornění – Redakce je ze zákona povinna poskytnou informace jen tehdy, pokud jejich získání a zaslání nezpůsobí nepřiměřenou námahu pro pověřenou osobu, nebo by jejich získání znamenalo finanční ztrátu. Při opakovaných požadavcích (snaha o zahlcení/spam) nebo při požadavcích, při kterých se nenajde jakýkoliv záznam, náleží redakci finanční náhrada za vynaložený čas.